KONDANSER BAKIM TALİMATI

Cihazınızın 15 günlük periyotlarda kondanser bakımı yapılmalıdır.